Organizatoriai


Organizacinis komitetas

Pirmininkė: dr. Jurgita Markevičiūtė – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Taikomosios matematikos institutas (VU MIF TMI)

Vicepirmininkas: dr. Paulius Drungilas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos institutas (VU MIF MI)

Nariai:

 • dr. Andrius Grigutis (VU MIF MI)
 • dr. Kristina Kaulakytė (VU MIF TMI)
 • dr. Rūta Levulienė (VU MIF TMI)
 • dr. Rita Juodagalvytė (VU MIF TMI)
 • Aidas Medžiūnas (VU MIF TMI)
 • Rokas Puišys (VU MIF MI)

Programinis komitetas

Pirmininkas: dr. Artūras Štikonas (VU)

Pirmininko pavaduotojas: dr. Jonas Jankauskas (VU)

Nariai:

 • Paulius Drungilas (VU)
 • Kęstutis Dučinskas (KU)
 • Audronė Jakaitienė (VU)
 • Roma Kačinskaitė (VU, VDU)
 • Olga Kurasova (VU)
 • Kęstutis Kubilius (VU)
 • Ričardas Krikštolaitis (VDU)
 • Renata Macaitienė (VU)
 • Jurgita Markevičiūtė (VU)
 • Edmundas Mazėtis (VU)
 • Bronė Narkevičienė (KTU)
 • Alfredas Račkauskas (VU)
 • Jonas Šiaulys (VU)
 • Olga Štikonienė (VU)