Straipsniai


Straipsnius pranešimo tema pateikti leidiniui Lietuvos matematikos rinkinys (LMD darbai) iki 2023 m. birželio 30 d.

Reikalavimus straipsniams bei pagalbą, susijusią su pateikimu, rasite adresu: www.zurnalai.vu.lt/LMR/submit-article.